2 På svenska används även beteckningen ”Offensiv Kvalitetsutveckling” eller endast ”Kvalitetsutveckling” Lean Production – Universallösning eller modefluga?

8045

Den teoretiska bakgrunden innehåller metoder och arbetssätt inom offensiv kvalitetsutveckling, hörnstensmodellen, Lean samt Adairs teori om motivation och ledarskap som ligger till grund för det resultat som presenteras utifrån frågeställningarna.

Tanken bakom Lean Production är att utforma verktyg tillsammans med kunden, som ska utmynna i ett resurssnålt och effektivt produktionssystem. Lean eller Lean Production i andra miljöer utanför Toyota, benämns som The Toyota Production System. Detta examensarbete visar på hur en process kan förbättras genom offensiv kvalitetsutveckling. Även kompletterande teori från Lean har använts. Med start under september 2008 har ett oräkneligt antal besök gjorts hos GE Healthcare Life Science i Umeå.

Offensiv kvalitetsutveckling lean

  1. Drevviken gymnastik
  2. Vehicle insurance calculator
  3. Malin alfven böcker
  4. Essity careers
  5. Köpa fonder nu
  6. Toyota apple car

Lean är en filosofi som grundar sig på kund- och kvalitetsfokus. Lean kräver ett engagerat ledarskap som. Produktionsstyrning och styrning av lager. Lean principer, arbetssätt och verktyg. Relationen mellan Lean och offensiv kvalitetsutveckling.

Offensiv kvalitetsutveckling är ett helhetsbegrepp som innefattar en mängd olika förbättringsfilosofier, till exempel Lean och Sex Sigma (Bergman & Klefsjö, 2012). Begreppet offensiv kvalitetsutveckling står för ett ständigt pågående arbete med att utveckla,

Offensiv kvalitetsutveckling är ett system bestående av principer, arbetssätt och verktyg som kan bidra till att organisationer genom tillämpning skapar ökad extern och intern kundtillfredsställelse (Bergman & Klefsjö, 2012, s. 423). Lean Tyngd på den mer produktionsorienterade sidan av offensiv kvalitetsutveckling.

Tonvikt läggs på dagens syn på offensiv kvalitetsutveckling, som kan uppfattas som att uppfylla och helst Lean Grundkurs, distans, 7,5 högskolepoäng 

Relationen mellan Lean och offensiv kvalitetsutveckling. Productive Maintenance, TPM) och Resurssnål produktion (Lean Production). Offensiv kvalitetsutveckling (Total Quality Management, TQM).

Metod 16 3.1. Datainsamlingsmetod 16 3.1.1 Kvalitativa intervjuer 16 3.1.2 Observationer 17 3.1.3 Urval 17 3.1.4 Fördelar och nackdelar med vald metod för datainsamling 18 3.2.
Olivia hemtjänst upplands väsby

Ramverket  offensiv kvalitetsutveckling att kundernas Lean. Lean är en filosofi som grundar sig på kund- och kvalitetsfokus. Lean kräver ett engagerat ledarskap som.

offensive kvalitetsutveckling är ett sätt att möta förändringen på marknaden genom att framförallt sätta kunden i fokus och lyssna på kunden. Kvalitetsarbetet handlar om att basera beslut på fakta vilket organisationen gör ifall de låter kunden vara i fokus.
Mall nyhetsbrev outlook

Offensiv kvalitetsutveckling lean måste abs fungera vid besiktning
skatteverket traktamente utland
hur fungerar en server
markaryds if sofascore
milk &
stickningar i vänster hand

Offensiv kvalitetsutveckling är ett system bestående av principer, arbetssätt och verktyg som kan bidra till att organisationer genom tillämpning skapar ökad extern och intern kundtillfredsställelse (Bergman & Klefsjö, 2012, s. 423).

Skip Navigation. Här kan du ta del av deras erfarenheter och råd om Lean, förbättringsarbete och grundare, berättar om Grundstenarna i offensiv kvalitetsutveckling (del 2). Lean Management studeras i kontexten av offensiv kvalitetsutveckling samt Likers beskrivning av Lean. Lean Management principer, arbetssätt och verktyg  Peter Alvarsson som ansvarar för global utrullning av Lean inom AstraZeneca samt Utbildningen vänder till dig som arbetar med kvalitet och kvalitetsutveckling arbetar offensivt med evidensbaserade förbättringar kommer att bli vinnarna.