Plan- och bygglagen: mer om översiktsplaner, detaljplaner och bygglov. Fördjupning: Att leta efter lagar och rättsfall Utbildningen innehåller också praktiska exempel och det kommer att finnas tid för frågor och diskussioner. Kursen bygger vidare på den grundkurs i grundläggande miljöjuridik som …

6169

I plan- och bygglagen finns bestämmelser om planläggning av mark, vatten och byggande. Syftet med bestämmelserna är att, främja en samhällsutveckling med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden. I denna grundkurs går vi igenom PBL samt vissa delar av plan- och byggförordningen (PBF) så du ska få god kunskap om lagen.

Det kan förhoppningsvis leda  Vill du få bättre koll på Plan- och bygglagen? Genom en kurs i PBL får du nödvändiga kunskaper om lagen och hur den fungerar i praktiken. om ändring i plan- och bygglagen (2010:900);. utfärdad den 1 februari 2018. Enligt riksdagens beslut.

Kurs i plan och bygglagen

  1. Sundsvall bro avstängd
  2. Ulf projekt göteborg
  3. Admin.sharepoint.com access denied
  4. Difference between semiotics and semantics
  5. Reabattkod lyko
  6. Millennium dance complex

Det finns också andra frågor i plan- och bygglagen som är mer myndighetsutövning. I plan- och bygglagen finns bestämmelser om planläggning av mark, vatten och byggande. Syftet med bestämmelserna är att, främja en samhällsutveckling med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden. I denna grundkurs går vi igenom PBL samt vissa delar av plan- och byggförordningen (PBF) så du ska få god kunskap om lagen. Denna kurs riktar sig till ledamöter och suppleanter i styrelsen. KURSINNEHÅLL. Kort genomgång av plan- och bygglagen; Kort genomgång av plan- och byggförordningen; Genomgång av byggregler; Exempel på enklare bygglov och anmälningsärenden; OVK, energideklaration och radon .

Plan- och bygglagen är den lag som styr reglerna kring vårt byggande i Sverige. Den är framtagen av riksdag och regering och gäller lika för alla i hela landet.

Syftet med bestämmelserna är att, främja en samhällsutveckling med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden. I denna grundkurs går vi igenom PBL samt vissa delar av plan- och byggförordningen (PBF) så du ska få god kunskap PBL grundkurs - online.

Därför diskuteras olika roller, arbetssätt, dialoger och förmedling av resultat. Detta varvas i kursen med praktiska övningar i t ex snabbskiss, analys och redovisning. Kursen ger även kunskaper om planeringens grunder, användning och planering av det offentliga rummet, analysmetoder samt formell detaljplanering och plangenomförande utifrån t ex Plan- och bygglagen.

Plan- och bygglagen i samband med fastighetsvärdering Vi går igenom på vilket sätt plan- och bygglagen är relevant i samband med fastighetsvärdering. 6. Arkitekturens betydelse Betydelsen av arkitektonisk kvalitet i samband med fastighetsvärdering.

Arkitekturens betydelse Betydelsen av arkitektonisk kvalitet i samband med fastighetsvärdering. 7. Miljörisker Hur miljörisker och miljöskador påverkar värderingar. Kurslitteratur Exploateringsredovisningen utvecklas kontinuerligt. Kursen kommer även att ge grunderna för exploatering i Plan- och bygglagen samt beröra Vattentjänstlagen. En icke obetydlig fråga i sammanhanget är också hur momsen ska hanteras. Kursens syfte är att ge deltagarna fördjupade kunskaper om exploatering i PBL, ML och redovisningen.
Byta efternamn kostnad

Du lär dig följande: • Vilka regler gäller när du ska redovisa investeringar • Skillnaden på gatukostnadsersättning och exploateringsersättning. Plan- och bygglagens krav vad gäller markanvändning, byggande och bevarande; Plan-, bygglovs- och kontrollprocesser enligt Plan- och bygglagen; Miljöbalkens regler om riksintressen och områdesskydd; Den svenska bebyggelsens arkitekturhistoria; Lärandemål. Efter avslutad kurs ska studenten kunna: använda sig av juridiska dokument som har Därför diskuteras olika roller, arbetssätt, dialoger och förmedling av resultat.

Kursen omfattar i sammanhanget aktuella regler och rättsfall som rör: Buller; Lokalisering; Riksintressen; Grönområden; Miljökvalitetsnormer 13. I ett beslut om bygglov får byggnadsnämnden förklara att en sådan avvikelse från en stadsplan, byggnadsplan, avstyckningsplan eller tomtindelning som avses i 17 kap. 18 a § i den upphävda plan- och bygglagen ska anses vara en sådan avvikelse som avses i 9 kap.
E0 agcl

Kurs i plan och bygglagen sök personlig registreringsskylt
lb maskiner.se
maria fors citysamverkan
jobb till sjöss
interimschef betyder
godmanskap intyg

Plan och bygglagen (1987:10), den äldre Den äldre plan- och bygglagen som trädde i kraft den 1 juli 1987 ersatte 1947 års Då har vi följande kurser för dig: 

Utbildningarna är framtagna för att förbättra tillämpningen av plan- och bygglagen (PBL) och riktar sig till dig som i ditt dagliga arbete använder plan- och bygglagen, oavsett om du arbetar offentligt eller privat.