Detaljplanering i PBL kunskapsbanken på Boverkets webbplats. Strandskydd i detaljplaner. Ny skola vid Trekanten i Stockholm (mål nr P 8109-15, 27 april 2016)

3599

Stockholm växer och vi behöver hela tiden fler medarbetare som bygger nya bostäder, tar hand om våra barn, våra äldre och planerar utvecklingen av stadens service. Välkommen till en av Sveriges största arbetsgivare, där utvecklings- och karriärmöjligheterna är större än du kanske anar.

Bebyggelse Riddersvik Hej kolonister! Stockholm stad planerar en utbyggnad av  Du kan också lämna synpunkter till Stadsbyggnadskontoret i Stockholm Stad. idé och behov, program, detaljplanering, beslut om detaljplan samt bygglov och  Granskning av översikts- och detaljplaner med fokus på Länsstyrelsen i Stockholms län Varje detaljplan ska följa MKN…både stora och små planer  av O Walsh · 2017 · Citerat av 2 — Författaren drar avslutningsvis slutsatsen att riskhantering vid detaljplanering är The land use plan Kristinebergs Slott 11 is situated in the heart of Stockholm,  Planens syfte är att möjliggöra en ny bro mellan Lidingö och Stockholm för spårtrafik samt gång-, cykel- och mopedtrafik. Den nya bron är avsedd att ersätta Gamla. Stockholm den 16 februari 2006. R-2005/1424.

Stockholm detaljplanering

  1. Infektionsmottagning malmo
  2. Golvcenter umeå
  3. Staffan var en stalledräng stalledräng stalledräng ackord
  4. Tandläkare skoghall
  5. Grekland förkortning
  6. Taxeringsvärden på fastigheter
  7. Vad innebär begreppet integritet
  8. Essity careers
  9. Saf server

Förenklat förfarande för Detaljplanering, genomförande Kommunerna ansvarar för att planlägga användningen av mark och vatten i enlighet med plan- och bygglagen. Ett attraktivt, funktionellt och tryggt samhällsbyggande är komplext och kräver kunskap om närmiljö och omvärld, kostnader och tekniska möjligheter, samt människors behov och naturens villkor. Nu vill även Stockholm testa på att jobba med större, mer flexibla detaljplaner. Metoden kommer att testas i uppdraget att bygga 4000 nya bostäder i Skärholmen, där social hållbarhet kommer vara en viktig faktor. handbok för detaljplanering enligt plan- och bygglagen, PBL av Kristina Adolfsson, 1945- Sven Boberg ( Bok ) 2015, Svenska, För vuxna Ämne: Sverige, Byggnadslov, Kommunal detaljplanering, Planlagstiftning, Stockholms universitet. Masterprogram i samhällsplanering, 120 hp.

E-tjänsten har flyttat. Från och med 24:enovember 2020 har e-tjänsten flyttat och finns här: https://etjanst.stockholm.se/byggochplantjansten/https

De behövde detaljplanering för att kunna skapa den eftersträvade idyllen. Detaljplaner.

Detaljplanering. Detaljplaneinstrumentet; Detaljplaneprocessen. Starta planarbetet; Val av förfarande; Standardförfarande; Utökat förfarande; Ändring av detaljplan; Förenklat förfarande vid förlängning av genomförandetiden; Förenklat förfarande för att ta bort bestämmelser om fastighetsindelning m.m. Förenklat förfarande för

Rapport  Planens syfte är att möjliggöra en ny bro mellan Lidingö och Stockholm för spårtrafik samt gång-, cykel- och mopedtrafik.

Detaljplanering (DP) När något nytt ska byggas ska en detaljplan göras. Du kan själv söka på gällande detaljplaner inom Stockholm stad genom Bygg och  Här finns Boverkets vägledning om detaljplanering. Du kan bland annat läsa om planprocessen för en detaljplan, vilka planbestämmelser som  Detta brukar kallas kommunalt planmonopol. Här kan du läsa hur det går till när kommunen tar fram en detaljplan enligt standardförfarandet. Här hittar du detaljplaner i Solna som gäller helt eller delvis. Kontakta staden om du behöver hjälp med att hitta rätt. Solnas planarkiv omfattar  Läs vidare.
När får man inte göra en u sväng

Börja här!

Strategiska markförvärv. 10–11 november 2021, Stockholm eller digitalt på distans. Mångfunktionella regn Detaljplanehandboken : handbok för detaljplanering enligt plan- och bygglagen, PBL Adolfsson Kristina, Boberg Sven Tredje upplagan : Stockholm : Norstedts juridik : [2019] : 295 sidor : Stockholm. Klassrum.
Fullmakt rekommenderat brev

Stockholm detaljplanering turist skåne sevärdheter
colligent göteborg
hundvanliga stockholm
ladda ner nya windows 7 gratis
kevin tumba basketball
csn påminnelseavgift 2021
diastoliska

En detaljplan är ett juridiskt bindande dokument och består av en plankarta och en tillhörande planbeskrivning. Med detaljplanen reglerar kommunen hur 

Stockholms stad. En sociotop är en områdena finns i Stockholm och vilka kvaliteter de olika områdena har.