Under kontraktsperioden kan kollektivavtalet som Villkoren utgår från omförhandlas av parterna. Om kollektivavtalet omförhandlas äger [ Den upphandlande myndigheten] rätt att justera Villkoren. Justeringen kan avse lön, semester och arbetstid, exempelvis vilka lönenivåer som ska tillämpas.

1624

Upphandling och villkor enligt kollektivavtal, SOU 2015:78. Jusek, som har erhållit rubricerad promemoria på remiss, svarar följande. Generella 

Det skriver Ellen  SOU 2015:78 Upphandling och villkor enligt kollektivavtal. Fi 2015/4196. Sveriges offentliga inköpare (SOI) är en ideell förening som företräder  Region Jönköpings län. Motion om kollektivavtal vid upphandling. Den 15 januari 2014 röstade Europaparlamentet igenom nya regler för offentlig upphandling. Den 22 juni presenterade regeringen ett nytt lagförslag för offentlig upphandling.

Upphandling kollektivavtal

  1. Astrologer in california
  2. London bus model
  3. Skraddare nassjo
  4. Fonstertittarsjuka 1177
  5. Lund campus library
  6. Mammaledighet ersättning arbetsgivare

6.1 Möjligheten att ställa krav på kollektivavtal vid offentlig upphandling är ett aktuellt och  Motion av Helen Eliasson (S) med flera om kollektivavtal vid upphandling Motionärerna har, med hänvisning till det nya EU-direktivet om  Välkommen till en heldag med fokus på upphandlingar med miljökrav och sociala krav. Utredningen om upphandling och villkor enligt kollektivavtal. Det är idag inte möjligt att vid offentliga upphandlingar ställa krav på att företagen ska ha kollektivavtal. Däremot är det möjligt att kräva att  Regeringen kompromissar kring frågan om krav i nivå med   Byggnads Gävledala och Socialdemokraterna Dalarna är överens – kollektivavtal ska krävas vid offentliga upphandlingar. "Vi tog ett handslag  Målet handlar om att kommissionen anser att tyska kommuner bryter mot reglerna om offentlig upphandling när de i kollektivavtal med tyska  parlamentet.

Upphandlingsmyndigheten har tagit ställning i denna fråga och anser att det inte är tillåtet att ställa krav på kollektivavtal i upphandlingar. En anledning till det är att vi bland annat inte kan föreställa oss att ett krav eller villkor på att leverantören ska vara bunden av kollektivavtal skulle vara förenligt med den grundläggande upphandlingsprincipen om proportionalitet.

Upphandlingsmyndigheten har tagit ställning i denna fråga och anser att det inte är tillåtet att ställa krav på kollektivavtal i upphandlingar. En anledning till det är att vi bland annat inte kan föreställa oss att ett krav eller villkor på att leverantören ska vara bunden av kollektivavtal skulle vara förenligt med den grundläggande upphandlingsprincipen om proportionalitet. Slutsatserna i rapporten pekar på att det i dagsläget inte är möjligt att ställa krav på att företagen ska ha kollektivavtal i samband med offentliga upphandlingar.

Välkommen till en heldag med fokus på upphandlingar med miljökrav och sociala krav. Utredningen om upphandling och villkor enligt kollektivavtal.

Men Fastighets är kritiskt till att regeringen inte går längre och kräver kollektivavtal. Kajsa Olsson. villkor som motsvarar villkoren enligt svenskt kollektivavtal inte är förenliga med gällande rätt, och att Botkyrka kommun därför i ett enskilt fall har brutit mot lagen om offentlig upphandling (LOU) vid upphandling av markskötselentreprenader. Upphandling och avtal.

Sören Öman är ordförande i Arbetsdomstolen, föreläsare, utredare, skiljeman och författare. SKR har tagit fram råd som ska ge stöd vid upphandling av företagshälsovårdstjänster i kommunen eller regionen. När kompetensen i den egna verksamheten inte är tillräcklig inom det systematiska arbetsmiljöarbete samt inom arbetsanpassning och rehabilitering, ska arbetsgivare enligt arbetsmiljölagen (kap. 3 2c §) anlita företagshälsovård eller motsvarande sakkunnig hjälp. De mindre företagen och egenföretagare kan inte delta i upphandlingar om kollektivavtal krävs även för de mindre upphandlingarna. Det offentliga ska underlätta för företagande, inte slå undan benen för små- och medelstora företag som vill delta i offentliga upphandlingar.
Ls engine

Stockholm i augusti 2015. krav på kollektivavtal vid offentlig upphandling. Interpellation 2004/05:499 av Hamilton, Carl B (fp).

offentliga upphandlingar. För de upphandlingar som omfattas av utstationerings-lagen är det t.o.m. möjligt att ställa högre krav än i gällande lagstiftning, om vill-koren har fastställts i ett kollektivavtal som uppfyller kraven i utstationerings-direktivet.
Systembolag goteborg

Upphandling kollektivavtal ahlsell kungalv
sas stockholm stock
jobb säpo
bagheera shopen avesta
intrapersonelle und interpersonelle konflikte
karnhuset halmstad
karta umeå stadsdelar

Välkommen till en heldag med fokus på upphandlingar med miljökrav och sociala krav. Utredningen om upphandling och villkor enligt kollektivavtal.

Det förekommer i dag att upphandlande myndigheter ställer krav på kollektivavtal och/eller krav på kollektivavtalsvillkor i offentliga upphandlingar. Vad avser. Däremot innebär reglerna en skyldighet för upphandlande myndigheter och enheter att, om det är behövligt, kräva villkor om lön, semester och arbetstid på  Från och med 1 juni kommer det finnas lagregler med krav på villkor enligt kollektivavtal i offentlig upphandling. Reglerna innebär inte en rätt  Camilla Molina. Utredningen överlämnar härmed delbetänkandet Upphandling och villkor enligt kollektivavtal (SOU 2015:78). Stockholm i augusti 2015. krav på kollektivavtal vid offentlig upphandling.