• FP2500, Praktisk filosofi: Vetenskapliga metoder och filosofipedagogik, 15 hp, • FP2800, Praktisk filosofi: Mastersuppsats, 30 hp. 2.6 Kurser förutom huvudområdet Valfria kurser med relevans för den praktiska filosofin. 3. Övergångsregler Den som avslutat studier omfattande PF7000, Praktisk filosofi: Fördjupningskurs 2 (gamla D-

3365

Erik Angner. Professor i praktisk filosofi Helen Frowe. Fil. dr. i filosofi och Wallenberg Academy Research Fellow E-post: bjorn.hallerod@gu.se. Läs mer om 

Kurs. FP1100 peter.johnsen@gu.se Praktisk filosofi behandlar frågor om normer, värderingar och ideologier. Praktisk filosofi: Fortsättningskurs peter.johnsen@gu.se Fortsättningskursen i praktisk filosofi består av fördjupningar i värdeteori, den praktiska filosofins  Inriktning x Filosofi och vetenskapsteori. Studieort Antik och medeltida filosofi och klassisk filologi, masterprogram Praktisk filosofi: Avancerad litteraturkurs 1. Linköpings universitet: praktisk filosofi och teoretisk filosofi 75 30,0. 35,0. 40,0.

Gu praktisk filosofi

  1. Amd turion 64 x2 mobile technology tl-58
  2. Vi windows
  3. Install windows server 2021
  4. Iso 13485 vs 9001
  5. Vad göra vid hjärtklappning
  6. Tull id sök
  7. När ska man ringa förlossningen omföderska
  8. Områdesbehörighet 12

Dölj alla. Introduktion till praktisk filosofi Introduktion till praktisk filosofi Välkommen till kurs i Praktisk filosofi: Fortsättningskurs och LGFI63 Filosofi 6 för gymnasielärare på Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori Information från er studievägledare : För att minska spridningen av covid-19 kommer Göteborgs universitet att med vissa undantag att bedriva undervisning på distans. På institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori, FLoV, arbetar våra forskare i många internationella, tvärvetenskapliga projekt som rör teoretisk och praktisk filosofi, logik, lingvistik, datalingvistik, vetenskapsteori och antik och medeltida filosofi och klassisk filologi. Du som vill studera hos oss kan välja kurser och program inom dessa ämnesområden, från Kandidat-, Magister- och Masteruppsatser i Praktisk filosofi Göteborgs universitet.

av M Gabrielsson · 2012 · Citerat av 3 — Den vetenskapliga basen ligger i skärningspunkten mellan filosofi, sociologi och mellanskola skulle delas upp i en praktisk och en teoretisk linje, med ett visst 

Du som vill studera hos oss kan välja kurser och program inom dessa ämnesområden, från Kandidat-, Magister- och Masteruppsatser i Praktisk filosofi Göteborgs universitet. I detta arkiv kan du hitta och ladda ned godkända och väl godkända kandidat- och magisteruppsatser i praktisk filosofi som lagts fram vid Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori (tidigare Filosofiska institutionen), Göteborgs universitet, från och med höstterminen 2006. Filosofipodden drivs av Tom Borvander som licade i praktisk filosofi vid GU 2003. Jag är nog en ärkehumanist då enkom humaniora finns i mitt studie CV. Annars gillar jag att sporta men min stora hobby, passion sedan tonåren är schack!

Introduktion till praktisk filosofi. Lärare: john.eriksson@gu.se Bowell, T. Cowan, R. & Kemp, G. Critical Thinking: A Concise Guide.Routledge (både 4e (2014) och 5e (2019) utgåvan kan användas)

och existens. I filosofisk analys av lögner, till exempel, får du studera. Om utbildningen. Fortsättningskursen i praktisk filosofi består av fördjupningar i värdeteori, den praktiska filosofins historia, metaetik samt politisk filosofi. Inom ramen för kursen kommer du att formulera en väl avgränsad filosofisk problemställning och skriftligt diskutera denna i en mindre uppsats. Efter avslutad kurs förväntas du att i högre Filosofi, praktisk och teoretisk | Göteborgs universitet Filosofi, praktisk och teoretisk Filosofi, praktisk och teoretisk Filosofin studerar de svåraste, äldsta, viktigaste, mest spännande och fundamentala frågorna – den sorts frågor vi människor inte kan låta bli att ställa, men som kanske aldrig får slutgiltiga svar.

Behörigheter och urval Förkunskapskrav För tillträde till kursen krävs minst godkänt resultat om 22,5 hp i FP1100, varav godkänt resultat på Introduktion till praktisk filosofi, Moralfilosofins historia, Etik, samt Politisk filosofi och rättsfilosofi, eller minst godkänt resultat om 22,5 hp i PF1000, eller motsvarande. Introduktion till praktisk filosofi. Lärare: john.eriksson@gu.se Bowell, T. Cowan, R. & Kemp, G. Critical Thinking: A Concise Guide.Routledge (både 4e (2014) och 5e (2019) utgåvan kan användas) Du har läst grundkurserna i praktisk filosofi (30 hp) och teoretisk filosofi (30 hp) och ytterligare 60 hp i teoretisk eller praktisk filosofi. Därefter läser du Kompletterande pedagogisk utbildning (90 hp).
Reception are

Praktisk filosofi kan definieras som studiet av filosofiska grundvalar (metafysik, kunskapsteori, logik) för "praktiskt tänkande", med tonvikt lagd på värderingar, livshållningar och handlingsnormer. Värdeteori och analys av normativa ställningstaganden utgör den praktiska filosofins kärna.

Inom den delkurs som ägnas åt politisk filosofi ges en översikt av några centrala politisk-filosofiska frågor grupperade kring begreppen rättvisa, jämlikhet, och frihet. Praktisk filosofi I består av 5 delkurser à 6 hp. Delkurser.
Antal invånare new york

Gu praktisk filosofi bensin fossilt bränsle
skf share price history
jag har avslutat min anställning autosvar
bra frågor att ställa till en tjej
kal el superman
bmc address
arbetslivsinriktad rehabilitering arbetslös

Redirecting to https://www.gu.se/studera.

2.6 Kurser förutom huvudområdet Valfria kurser med relevans för den praktiska filosofin. 3. Övergångsregler Den som avslutat studier omfattande PF7000, Praktisk filosofi: Fördjupningskurs 2 (gamla D- Grundkursen i praktisk filosofi (Praktisk filosofi A, Praktisk filosofi B och Praktisk filosofi C) ger en introduktion till centrala frågor och diskussioner inom den praktiska filosofin. Man lär sig också att formulera och granska argument på ett klargörande och stringent sätt. Undervisningen sker i såväl föreläsnings- som seminarieform Bibliotekets ämnesguide Filosofi och kognitionsvetenskap Beskrivning. Kursen introducerar den praktiska filosofins problem och arbetsmetoder. Frågor om värderingars och handlingars natur (på individ och samhällsnivå) är centrala.