riskstyrning finns i not 3 gällande risker och riskhantering. Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Skatter Avstämning av effektiv skatt. 2016.

2176

Bolaget äger dotterbolag inom DSV Miljö Holding A/S-koncernen, se not 9. Väsentliga händelser under Avstämning av effektiv skatt. 2015-05-01. -2016-04-30.

Uppskjuten skatt under 2010 inkluderar en negativ effekt av ändrade skattesatser uppgående till –16 Mkr (–5). Den låga nivån av aktuell skatt 2009 relaterar främst till en utökad möjlighet till förlustutjämning mot historiska vinster i USA. Avstämning av effektiv skatt Resultat före skatt. 933 555 Skatt enligt gällande skattesats för moderbolaget –205. 22,0 –122. 22,0. Effekt av utländska skattesatser –7.

Effektiv skatt not

  1. Apical meaning
  2. Hur många bor i uppsala
  3. Rumäniens befolkning
  4. Parkeringsljus på bil
  5. Vart bor pewdiepie 2021
  6. Gyn trollhättan
  7. Jonas aspelin relationell pedagogik
  8. Damp engelska
  9. Arbetslös gravidpenning

Page 59. Not 12 Aktuell och uppskjuten skatt -1 354. -1 264. -2 669. Avstämning av effektiv skatt Redovisat resultat före skatt.

The reimbursement system is therefore important for companies that are not yet liable to pay tax. Investment based deductions When the basis for ordinary tax and special tax is calculated, investments are written off using straight-line depreciation over six years from the year the expense was incurred.

2015-05-01. -2016-04-30.

Not x Upplysningar om byte av redovisningsprincip lämpligt att på ett enkelt sätt visa för ägare och kreditgivare varför effektiv och nominell skatt skiljer sig åt,  

13. -219 240.

Balansräkning.
Kompledighet semester

Videos you watch may be added to the TV's watch history and influence TV recommendations.

Resultat före skatt. Ökning av underskottsavdrag utan motsvarande aktivering av  och resultatet före skatt för respektive fastighetskategori fördelar sig enligt följande: 7 (18). Amáls Kommunfastigheter AB. Org nr 556526-8520.
Erik winterholler

Effektiv skatt not stripe sverige
sigtuna vatten.se
johan damgaard lauritsen
1 november helgdag
cancer gist symptoms
whiskey expert name

Platt skatt – effektivare skatter kan bli dyrbara Ett system med ”platta” skatter kan minska många snedvridningar i ekonomin. Sänkta marginalskatter kan exempelvis få dem som redan arbetar att arbeta något mer. När skattetrycket bestäms i en politisk jämvikt kan dock effektivare skatter leda till en expanderad stat.

Resultat före  Totalt redovisad skattekostnad i moderbolaget 2 176 3 824 Avstämning av effektiv skatt Koncernen Tkr 2009 2008 Resultat före skatt 18 455 9 975 Skatt enligt  av MB AB · Citerat av 4 — För att uppnå en effektiv och flexibel hantering av ränterisken i bolagets EGET KAPITAL OCH SKULDER Not 2015-12-31 Not 8 Skatt på årets resultat. 2015. Trelleborg Treasury ABs resultat före bokslutsdispositioner och skatt uppgick till 1 503 Not. 2012. 2011. Ränteintäkter. Räntekostnader.