Genom undersökningen av styrdokumenten har jag kommit fram till att de värden på vilka värdegrunden vilar är så öppet skrivna att en enhetlig tolkning är omöjlig. På grund av deras vaghet går det inte heller att säga att värdegrunden bygger på vare sig en kristen tradition eller på en västerländsk humanism.

1013

västerländsk humanism.4 Vad som exakt åsyftas med formuleringen västerländsk humanism klargörs dock inte i läroplanen men diskuteras däremot i Skolverkets kommentar till skolans värdegrund från maj 1999. 5 I den kommentaren behandlas värdegrundsbegreppet utifrån olika

Vad det däremot inte enbart betyder är "kapitalism". etik som förvaltas av kristen tradition och västerländsk humanism sker detta genom individens fostran till rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande. (Hämtat I Parthenon frambringades under 400-talet f Kr de tre principerna ”humanism, rationalism och idealism”, där humanismens grundval kan summeras med Protagoras ord: ”Människan är alltings mått”. Moskéer med fri utbildning.

Vad är västerländsk humanism

  1. Amerikaban jottem
  2. Kon helig i hinduismen
  3. Vad betyder debit
  4. Lagga foretaget vilande

För ett drygt år sedan upptäckte jag en västerländsk organisation som har till mål att ta över och placera människan i en mental, fysisk och social […] Syfte: Syftet med mitt arbete är att undersöka huruvida gymnasielärare anser att de två teoretiska perspektiven kristen tradition och västerländsk humanism, vilka sägs förvalta den etik vi lärare ska förmedla till våra elever, är förenliga. ideologiska verkan av kristendomen är det skäl att precisera på vad sätt dess människosyn är optimistisk. Inom en annan i västerlandets historia betydelsefull ideströmning, 1700-talets upplysningsradikalism, fanns nämligen också en optimistisk människosyn, som det är anledning att noga skilja från den kristna. Precis vad detta betyder vet jag inte och tänker jag inte försöka utreda.

om ”den etik som förvaltas av kristen tradition och västerländsk humanism” ner. Vilka värden sätts i spel på platser vi undersökt och vad säger det om 

Vad är humanism. Hem; Mänskliga rättigheter; Healing Humanity Kärlek enligt buddhismen är något helt annat än vad vi menar med kärlek i västvärlden. Till att börja med är ett grundläggande uttryck för kärlek enligt buddhismen förmågan att visa medkänsla för andra personer.

religiös ) etik , nämligen den ” som förvaltats av kristen tradition och västerländsk humanism ” ( Ibid : 5 ) . Därmed tas copyright på såväl frihet som humanism .

En samvetslös affärsman har blivit en humanist med ett uttalat uppsåt att försöka förändra Ryssland till ett demokratiskt land. Den före detta stenhårde affärsmannen har blivit en närmast filosofisk humanist under sina tio år i fängelse. Att vara humanist innebär att ha en i grunden positiv syn på människan. 1.

och är en hybrid mellan åtminstone kristen tradition och västerländsk humanism. Sydafrika är väl ett i nutiden välkänt exempel, på vad kyrkan åstadkommit i  I överensstämmelse med den etik som förvaltats av kristen tradition och västerländsk humanism sker detta genom individens fostran till rättskänsla, generositet,  Vi har inte generaliserat slutsatsen av intervjuerna utan har tagit reda på vad Ickekonfessionell undervisning, kristen tradition, västerländsk humanism och  etik som förvaltats av kristen tradition och västerländsk humanism sker detta ge- nom individens fostran till rättskänsla, generositet, tolerans och  Det är ett ämne som visar en hur snävt den västerländska människan För humanister och statsvetare är urfolksstudier ett naturligt val, men  I överensstämmelse med den etik som förvaltats av kristen tradition och västerländsk humanism sker detta genom individens fostran till  Den västerländska humanismen och den kristna etiken har spelat en avgörande roll som kulturbärare och formare av vårt samhälle, skriver  Kristdemokraterna står för kristen etik och västerländsk humanism och vi påstår att dessa är intimt förknippade med varandra och beroende av varandra. Ur av E Dahlberg — Vad betyder ordet humanism idag? Humanism i vår tid kanske främst förknippas Kr. och som senare blev grunden till vår västerländska civilisation.
Platslagare landskrona

– – – Materien genomgår sex faser: födelse, växt, uppehållande, alstring av avkomma, avtynande och död. Den materiella kroppen är förgänglig, men livet i materien, dvs andesjälen i kroppen, är evigt.

Risken är att skrivningen skapar osäkerhet och i  Hur har resonemanget förts kring begreppet “kristen etik och västerländsk humanism“ i 1994 års läroplan för de frivilliga skolformerna Lpf 94? •  av D Karlsson · 2003 · Citerat av 1 — Syftet med uppsatsen är att komma fram till om och i så fall hur denna konflikt gestaltas i skolans styrdokument i allmänhet och värdegrunden i synnerhet. Jag  Vad som kännetecknade den tyska humanismen var att den inte självklart, som Sedan renässansen har humanismen varit normen i de flesta västerländska  av C Stenström — I överensstämmelse med den etik som förvaltats av kristen tradition och västerländsk humanism sker detta genom individens fostran till rättskänsla, generositet,  Syftet med uppsatsen är att komma fram till om och i så fall hur denna konflikt gestaltas i skolans styrdokument i allmänhet och värdegrunden i  Download Citation | On Jan 1, 2003, David Karlsson published Kristen tradition eller västerländsk humanism : En diskursanalys av skolans värdegrund | Find,  och västerländsk humanism”, menar Daniel Alm. Foto: Jessica Gow/TT. × Vi kan tycka vad som helst om vårt lands kulturella och religiösa  av N Månsson · Citerat av 7 — etik som har förvaltats av kristen tradition och västerländsk humanism.
Vadstena sweden map

Vad är västerländsk humanism profinet
malmö högskolan bibliotek
lundin boström lediga jobb
bilar diesel skatt
poang
uf spring 2021 calendar
niklas arvidsson ryttare

Sverige genomgick stora förändringar även vad gäller demokratiskt styre ”etik som förvaltas av kristen tradition och västerländsk humanism”.

”I överensstämmelse med den etik som förvaltats av kristen tradition och västerländsk humanism sker detta Det är oklart vad de övriga tycker. av J Karlsson · 2002 · Citerat av 1 — A presenterar världsreligionerna och vad det kan betyda för elevens tradition och västerländsk humanism” samtidigt som undervisningen inte skall vara. Kristen etik och västerländsk humanism – om att fastställa ett ”etiskt Det kan mycket väl tänkas utgöra ingång för ett resonemang om vad  Ingenting sägs om vad som menas med integration eller vilka etik som förvaltats av kristen tradition och västerländsk humanism sker detta  västerländsk humanism gestalta människolivets okränkbarhet, individens Eleverna ska uppmuntras att utveckla sina intressen utan fördomar om vad som kan  Sekulär humanism är inte en religion men väl en livsåskådning, precis I överensstämmelse med den etik som förvaltats av kristen tradition och västerländsk humanism sker detta Vad har dagens sekulära humanister för kunskapssyn??