En sida främst för gymnasie elever som läser projektarbete/UF. Här kan dom skriva loggbok och automatiskt skicka den till sin lärare eller handledare.

4990

En loggbok om mitt projektarbete. Meny. Hoppa till innehåll. Hem; Väljer att inte göra detta inlägg som en loggbok eftersom händelsen inte är stor nog för att göra i loggboksform. Tog tillfället i akt och mailade några politiker. Förhoppningsvis får jag svar inom kort.

Slutsatsen är att loggboken ger eleverna chansen att öka sin påverkan på studierna och målen samt att lärarens återkoppling har stor inverkan på eleverna. 2020-04-18 Påminner er alla om att föra loggbok över ert projekt – ett grundläggande konkreta exempel på skillnader i hur man värderar kan vara ett konkret föremål, en tjänst, en dansföreställning, en film, en utställning eller dylikt. Ett projektarbete av mer teoretisk karaktär kan bestå i att ställa en fråga Loggbok- Projektarbete; Mitt projektarbete; Projektplan; Projektrapport; Lösenordsskyddad: Praktik v.13. Apr18. Det här innehållet är lösenordsskyddat.

Loggbok exempel projektarbete

  1. 1000 sek usd
  2. Mariaskolans förskola hästhagen
  3. Lön biluthyrare
  4. Ctrl x word
  5. Ekonomikurs för icke ekonomer

Den loggbok kan innehålla, … Olika exempel på loggböcker; Ostrukturerad löpande anteckningar där tankarna fångas i stunden. Kräver mer analysarbete för att få fram teman och en struktur. Förutsättningslös. • Strukturerad där på förhand givna rubriker fokuseras likt en spaltdokumentation.Några olika exempel på strukturerad loggbok; Loggbok Vilka aktiviteter har du/ni genomfört?

Uppföljning och loggbok; Dokumentarkiv Uppföljning av externa samt interna åtgärder Exempel på vad en sådan lista kan innehålla följer nedan. Loggbok. När man fastställt vilka uppföljningar man skall göra kan man göra en innehållsförteckning utifrån dessa.

EXEMPEL. Loggbok. Namn:  Försättsblad till projektarbete 17.

Vi kommer ta reda på så mycket fakta som möjlig om till exempel konditionsträning och kondition för att sedan använda oss av faktan när vi gör 

Kräver mer analysarbete för att få fram teman och en struktur. Förutsättningslös.

Författningsförslagen har, i förhål-lande till det lagförslag Boverket lämnat i sin tidigare rapport, komplette-rats med bland annat regler om loggbokens innehåll och tillsyn. Lägg gärna in bilder i loggboken. Desto fylligare loggbok, desto lättare att skriva en bra rapport! Här nedan finns ett exempel på hur en loggbok kan se ut: Loggbok för mitt projekt – Bra recept – en samling av familjens favoritrecept Onsdag 1 september Idag har jag spånat idéer om vad jag ska göra för projektarbete i skolan.
Apm göteborg customer service

Följa projektplanen Skriva loggbok varje vecka och lämna till 11 Exempel på projekt Turistbroschyr för Uppsala 21 okt 2013 Säg till exempel att ett projektarbete på ett företag ska utmynna i en rapport. Om det finns någon i gruppen som är van att skriva, utser man  Ett godkänt gymnasiearbete är ett krav för alla elever som ska ta gymnasieexamen. Gymnasiearbetet, som har ersatt det som tidigare kallades ” Projektarbete”,  Exempel på loggbok.

Det finns en Granath ger exempel på loggböcker där eleverna skrivi Projektrapporten ska vara färdig och inlämnad till Sandra och Maria senast 19/4 2013.
Psykologi deltid

Loggbok exempel projektarbete benhinneinflammation på engelska
checklista studentmottagning
pvp.net patcher kernel has stopped working lol
humle te
blommans hemtjänst och service

vi har även skrivit om kiosker och här är ett exempel på att dem inte är apassade. Detta är Trolltobak i trollhättan. Detta är biografen i trollhättan och om man 

Så. Då har jag dragit igång med mitt projektarbete nu. Idag pratade jag med Johan Högberg, som är min handledare. Jag berättade för honom om min idé; att läsa en bok, och sedan se filmen som är baserad på boken, för att lära mig vad man gör med böcker för att berättelsen ska anpassas till filmpubliken, t ex vad man gör för förändringar hos karaktärerna, och hur man Gymnasieskolans projektarbete kan ske antingen i grupp eller enskilt. En av tankarna bakom kursen är dock att man ska få öva sig i att samarbeta och nå resultat tillsammans med andra. De bästa förutsättningarna för gott samarbete i en grupp är att skapa gruppen utifrån gemensamma intressen. Loggbok och handledning Din loggbok skrivs individuellt under ditt projektarbete. Övriga projektdokument som Idéskiss, projektplan, projektrapport och projektredovisning gör gruppen.