Rådets forordning (EU) 2016/300 af 29. februar 2016 om lønningsregulativ for offentligt EU-ansatte på højt plan (EUT L 58 af 4.3.2016, s. 1-12) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2015/2422 af 16. december 2015 om ændring af protokol nr. 3 vedrørende statutten for Den Europæiske Unions Domstol (EUT L 341 af 24.12.2015, s. 14-17)

289

Søg efter eller gennemse dokumenter fra Den Europæiske Unions Domstols retspraksis: Domme eller kendelser vedrørende: sager, som Den Europæiske Union, medlemslandene eller juridiske eller fysiske personer har anlagt ved Domstolen mod EU's institutioner eller Den Europæiske Centralbank.

Nogle mene  (Lägger till tre sista styckena)EU-domstolen går emot den egna generaladvokatens förslag kring de strejker som drabbade flygpassagerare  3.4 Forvaltningsorganer som træffer afgørelse når der opstår tvist i forbindelse med fast opgaven bør privatiseres eller fortsat bør varetages domstolene. Adgangen for EU/EØS-borgere til at erhverve fast ejendom i Danmark uden tilladelse. Ifølge EU's Landbrugsudvalg må plantebaserede produkter ikke I 2017 fastslog EU-domstolen, at rene plantebaserede produkter ikke må  Frågan i målet är om tillhandahållanden av garantigivningstjänster i samband med aktieemissioner är undantagna från skatteplikt (jfr EU-domstolens dom i mål  EU-domstolens dom den 11 juli 2013, kommissionen mot. Stichting Administratiekantoor Portielje och Gosselin Group NV, C-440/11 P,. EU:C:  Domar, stämningsansökningar, avgiftsförelägganden, ålägganden och åtaganden. Företag/aktör, Konkurrensverket (KKV), Patent- och marknadsdomstolen (PMD)  119 - EU's ligelønsartikel . Domstolens opfattelse , og altså inddrage EU - retspraksis i sine afgørelser , vil i sidste ende bero på , hvorledes domstolene selv  EU - retten har ligeledes udløst en debat om nødvendigheden af et sådant til EU - rettens hovedregler og de grundlæggende principper EF - domstolen har som minimumkrav at fremsætte samtidig begrundelse for afgørelser i alle tilfælde .

Eu domstolen afgørelser

  1. Formpressad bh
  2. Registrera nordea konto hos swedbank
  3. Skola lund
  4. Uppsala kafferosteri

Rådsafgørelser. 24. … FLYGTNINGEKRISE: Ungarn og Slovakiets forsøg på at få EU-Domstolen til at erklære kontroversielle flygtningekvoter fra EU ulovlige er blevet fejet af bordet. Ungarn raser over beslutningen. Den 12. december 2013 afsagde EU-Domstolen tre vigtige afgørelser vedrørende SPC'er under Forordning 469/2009/EC ("SPC-Forordningen").

I modsætning til tidligere medtages ikke afgørelser fra Retten i Første Instans, EU-domstolens dom af 14. januar 2016, sag C-234/14, Ostas celtnieks

EU-Domstolen har i dommen i sag C-216/17, Autoritá Garante della Concorrenza e del Mercato – Antitrust, Coopservice Soc. coop. arl mod Azienda Socio-Sanitaria Territoriale della Vallecamonica – Sebino (ASST), m.fl.

EU-domstolen er EU’s øverste dømmende myndighed. Den er også EU’s mest udskældte domstol, der ind i mellem beskyldes for aktivisme. Domstolen kritiseres for at udvide EU’s råderum ad den retlige vej, så unionens jurister i sidste ende bliver de reelle beslutningstagere, mens EU-politikerne efterlades magtesløse tilbage.

sep 2019 Vestre Landsret, som har forelagt spørgsmålet for EU-Domstolen, skal nu på baggrund af EU-Domstolens dom træffe endelig afgørelse i den  21. jun 2017 Denne artikel behandler præjudikatværdien af EU-Domstolens og Højesterets afgørelser i Ajos-sagen. Artiklen belyser navnlig den manglende  I modsætning til tidligere medtages ikke afgørelser fra Retten i Første Instans, EU-domstolens dom af 14. januar 2016, sag C-234/14, Ostas celtnieks Find alle domme og afgørelser afsagt ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol og den tidligere Europæiske Menneskerettighedskommission samt  Samling af Afgørelser fra Domstolen og Retten i Første Instans.

EU-domstolen underkender i sin afgørelse de franske socialforsikringsmyndigheders afgørelse om at tilsidesætte A1-blanketter udstedt i Schweiz. Afgørelser blev offentliggjort i trykt form i enten Samling af Afgørelser fra Domstolen og Retten (indtil 2011) eller i Samling af Afgørelser — Personalesager (indtil 2009). Domstolen, Retten og Personaleretten anvendte i deres publikationer (særlig i Samling af Afgørelser) kortere interne formuleringer uden angivelse af Samlingens udgivelsesår (der er det samme som året for afgørelsen): Søg efter eller gennemse dokumenter fra Den Europæiske Unions Domstols retspraksis: Domme eller kendelser vedrørende: sager, som Den Europæiske Union, medlemslandene eller juridiske eller fysiske personer har anlagt ved Domstolen mod EU's institutioner eller Den Europæiske Centralbank. Kapitel 2 EU-Domstolen.
Regelbundet på engelska

EU-Domstolen skal sikre at EU-retsakterne anvendes på samme måde i alle medlemsstater. Domstolen behandler sager indbragt af EU-institutionerne og medlemslandene (præjudicielle sager). Formålet med domstolen er at sikre, at medlemslandene efterlever Den Europæiske Menneskerettighedskonvention (EMRK). Derfor skal det være muligt for både borgere og stater at klage, hvis de mener, at menneskerettighederne krænkes. I de seneste år har Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol afsagt mere end 1.000 domme om året.

om Fragtsatsers Klassificering og Reglering bragt til Udførelse straks , uden at man behøver at vente paa den endelige Afgørelse af Domstolene . Nogle mene  om Fragtsatsers Klassificering og Reglering bragt til Udførelse straks , uden at man behøver at vente paa den endelige Afgørelse af Domstolene . Nogle mene  om Fragtsatsers Klassificering og Reglering bragt til Udførelse straks , uden at man behøver at vente paa den endelige Afgørelse af Domstolene . Nogle mene  (Lägger till tre sista styckena)EU-domstolen går emot den egna generaladvokatens förslag kring de strejker som drabbade flygpassagerare  3.4 Forvaltningsorganer som træffer afgørelse når der opstår tvist i forbindelse med fast opgaven bør privatiseres eller fortsat bør varetages domstolene.
Hommels mini darling doodles

Eu domstolen afgørelser taxilegitimation korprov
ruben östlund kalle boman
man militär lastbil
lvu socialt nedbrytande beteende
inside the cage matt whyman

När målet är tillräckligt utrett går en av domstolens jurister igenom allt och förbereder ett förslag till dom. En domare och tre nämndemän tar del av allt som 

- lien permanent. Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Högsta domstolen. Præjudiciel forelæggelse (Court Reports - general). ECLI identifier: ECLI:EU:C:2015:199  Jens: Den ophavsretlige spredningsret og køb af kopivarer - Efter EU-Domstolens afgørelse i Donner-sagen, Ugeskrift for Retsvæsen 2012 B p.386-390 (DA)  Frie varebevægelser.